Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Δωρεάν παροχή νομικών και δικαστικών υπηρεσιών σε πολίτες με χαμηλό εισόδημα

Παρουσιάζοντας το σχέδιο νόμου για την «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος», ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φίλιππος Πετσάλνικος τόνισε τα εξής: «Ως Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε θέσει ως βασική προτεραιότητα την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και ιδίως της αποτελεσματικής πρόσβασης τους στη δικαιοσύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε στην κατάρτιση σχεδίου νόμου με το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά πλήρες σύστημα παροχής νομικής βοήθειας για πολίτες χαμηλού εισοδήματος.

Πρόκειται για σημαντικό μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αποβλέπει να διασφαλίσει ότι κάθε πολίτης χαμηλού εισοδήματος θα έχει νομικό συμπαραστάτη και κάθε άλλη αναγκαία βοήθεια για να υπερασπισθεί τα δικαιώματα του ενώπιον των δικαστηρίων.
Επιδίωξη μας είναι να μην υπάρχουν συνθήκες αποκλεισμού για κατηγορίες πολιτών χαμηλού εισοδήματος, παρ΄ ότι βέβαια το κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνης είναι στη χώρα μας, συγκριτικά με άλλες χώρες χαμηλό. Η διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του Συνταγματικού δικαιώματος σε δικαστική ακρόαση και προστασία αποτελεί βασική υποχρέωση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους. 
Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση θεωρεί υποχρέωση της πολιτείας την παροχή νομικής αρωγής προς τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Αυτή η υποχρέωση εξάλλου πηγάζει τόσο από το Σύνταγμα και την Ποινική Δικονομία, όσο και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Με το σχέδιο νόμου που σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα ανταποκρινόμαστε σε μια υπαρκτή και σημαντική κοινωνική ανάγκη. Οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος δεν πρέπει να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αντίθετα πρέπει να έχουν την πραγματική δυνατότητα να απολαμβάνουν τα Συνταγματικά τους δικαιώματα σε μία κοινωνία αλληλεγγύης και προόδου. Αυτή είναι η δέσμευσή μας και σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλει το σχέδιο νόμου". Ποιοι δικαιούνται τη νομική βοήθεια; Δείτε εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: